Thanh niên làm theo lời Bác

Thanh niên làm theo lời Bác


 

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC


 

“Không gian trực tuyến Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm TP HCM học tập và làm theo lời Bác” là website cung cấp thông tin về cuộc đời, hoạt động cách mạng, tư tưởng và lịch sử cội nguồn dân tộc, cũng như hỗ trợ sinh viên trong phong trào tham gia Đoàn, Hội tại trường  do VT Code sáng tạo cùng Đoàn trường Đại học Sư phạm TP HCM.


 

Mang ý nghĩa đặc biệt khi sử dụng tông hồng và hoa sen làm chủ đạo, website trở nên “mát mắt” và gần gũi hơn với người sử dụng. Nhằm hỗ trợ tối đa Đoàn trường trong việc quản lý trang web, VT Code cung cấp các giao diện hiển thị cho các đối tượng khác nhau: admin, sinh viên có tài khoản tại trường và người dùng khác.


 

Sử dụng bộ giao diện Core UI giúp tiết kiệm thời gian phát triển, triển khai hệ thống. Ngoài ra, VT Code còn giúp tối ưu hoá SEO để website dễ dàng được tìm kiếm bằng Google. Gồm các chức năng như: quản lý người dùng, quản lý chủ đề, quản lý bài viết, duyệt bài minh chứng Thanh niên làm theo lời Bác,... Admin có thể dễ dàng thao tác và quản lý các hoạt động của website. 


 

Bên cạnh quyền admin, website còn cung cấp các tư liệu về Bác, tài khoản người dùng giúp sinh viên đăng nhập và nộp minh chứng khi tham gia phong trào Thanh niên làm theo lời Bác do Đoàn, Hội của trường tổ chức.

 


 

6/27/2022, 8:59:20 AM

Liên quan

Dự án ICOOL SEARCH

Dự án ICOOL SEARCH

ICOOL SEARCH

Dự án BOOKING

Dự án BOOKING

Dự án BOOKING Dự án BOOKING

Dự án hoạt động thanh niên

Dự án hoạt động thanh niên

Hoạt động thanh niên Hoạt động thanh niên